Marszałek Jan Kozłowski i wicemarszałek Mieczysław Struk będą gospodarzami pierwszego Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na spotkaniu podany zostanie oficjalnie skład członków Komitetu, którzy przez następne 7 lat będą brali czynny udział w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Swój udział na posiedzeniu inaugurującym prace Komitetu zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pascal Boijmans - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz Marek Teplansky z  Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.
 
Podczas spotkania wypracowane zostaną także rozwiązania organizacyjne Komitetu oraz nastąpi przyjęcie regulaminu. Ponadto członkowie KM RPO zostaną zapoznani z projektami dokumentów, które w przyszłości będą opiniować i zatwierdzać. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną m.in.: kryteria wyboru projektów składanych w ramach RPO oraz Plan Komunikacji, regulujący zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Komitet Monitorujący RPO WP jest podmiotem powołanym uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego i w okresie 2007-2013 będzie nadzorował wydatkowanie środków w ramach programu regionalnego. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele pomorskich samorządów, Rządu RP oraz partnerów społecznych i gospodarczych, zgodnie z zasadą zachowania równowagi i proporcji poszczególnych grup społecznych.

Źródło: UMWP

Podobał się artykuł? Podziel się!