Chodzi o program "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na ten cel pozostało jeszcze 160 mln zł.

Agencja przeprowadziła cztery nabory wniosków o przyznanie pomocy z tego działania. Decyzje o uzyskaniu dotacji otrzymało ponad 42 tys. rolników na łączną kwotę 161 mln zł.

O pieniądze mogą starać się rolnicy i posiadacze lasów; także ci, którzy nie otrzymują dopłat bezpośrednich. Można z nich sfinansować m.in. usługi doradcze w zakresie leśnym, usługi doradcze dotyczące przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym.

Dofinansowanie przysługuje osobie, która zawarła umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację ministra rolnictwa.

Dotacja pokrywa 80 proc. kosztów poniesionych przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, nie może jednak być wyższa niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo, w całym okresie realizacji PROW.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!