W „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” braliby udział przedstawiciele rolników-akcjonariuszy spółek, a także izby rolnicze reprezentujące również producentów, którzy sprzedają swoje płody na rynku hurtowym lub korzystają z usług oferowanych przez SHiUZ bez posiadania akcji danej spółki. Jak podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych konieczne jest przecież indywidualne podejście do każdej z prywatyzowanych spółek z uwagi na występującą specyfikę i uwarunkowania lokalne.

- Różnice występujące pomiędzy tymi podmiotami takie jak kondycja finansowa, skala oddziaływania na rynek, zakres prowadzonej działalności czy też struktura akcjonariatu wskazują wręcz na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Inicjatywa izb rolniczych jest odpowiedzią na obawy i kontrowersje jakie wśród rolników budzi opracowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa koncepcja prywatyzacji spółek rolno – spożywczych , ponieważ maja one istotny wpływ na rozwój polskiego rolnictwa. Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt stanowią o sile krajowej hodowli i stymulują rozwój produkcji zwierzęcej. Natomiast rynki hurtowe to strategiczne z punktu widzenia obrotu produktami rolnymi podmioty wpływające na organizację lokalnego i ogólnokrajowego handlu owocami, warzywami czy roślinami ozdobnymi.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!