Od 2001 roku mamy w polskim prawie dopuszczoną elektroniczną formę składania urzędowych dokumentów. Ta forma obarczona została restrykcyjnymi wymogami, które wiążą się z opłatami.

Mianowicie, aby móc składać dokumenty, które będą autentyczne i wiarygodne oraz wyeliminują osoby trzecie podszywające się pod nas lub urząd, wprowadzono wymóg korzystania z elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Cena uzyskania takiego podpisu waha się w przedziale 200- 300 zł, a kolejne lata użytkowania to koszty rzędu kilkudziesięciu złotych.

W roku 2005 pojawiły się kolejne akty prawne, które wpłynęły na rozwój e-urzędu, a mianowicie ustawa o Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), która dotyczy między innymi każdej jednostki samorządowej. Ustawodawca nakłada na nie obowiązek upublicznienia poprzez internet wielu informacji o jej stanie i działalności, a także sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. Urzędy do kontaktu z petentem posiadają też narzędzie zwane Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) (często też: skrzynką podawczą). Skrzynka ta przyjmuje bardzo różne postacie, od podania adresu e-mail, poprzez formularze zapytań, kończąc na profesjonalnym systemie generującym na podstawie formularzy gotowe druki do złożenia w danej sprawie.

W 2008 roku została uruchomiona Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (http://ePUAP.gov.pl), która dla każdego obywatela (od 2011 roku) daje możliwość założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego. Profil ten w większości przypadków zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny w kontaktach z urzędem. Można go założyć na wymienionej witrynie lub też skorzystać z odnośników na stronach niektórych urzędów gminy. Potencjalna lista spraw, które można elektronicznie załatwić, przekracza pięćset.

Wymienione wcześniej rozporządzenia i narzędzia informatyczne dają duże możliwości uregulowania wielu kwestii w urzędzie gminy. Osoby przyzwyczajone do załatwiania spraw osobiście znajdą w BIP wszelkie informacje pozwalające na lepsze przygotowanie się przed osobistym odwiedzeniem urzędu. Oprócz podstawowych danych teleadresowych znajdziemy tu szczegóły organizacji urzędu i podziału spraw. Zamieszczone są szczegółowe dane o jednostce, takie jak: imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za dany resort, numer telefonu, pokój i godziny przyjęć, a przede wszystkim zakres obowiązków przypisanych danemu stanowisku.