Rolnicy z czterech śląskich powiatów mają szansę na przekwalifikowanie się lub podjęcie działalności gospodarczej poza rolnictwem zupełnie za darmo. W powiecie częstochowskim, lublinieckim, myszkowskim i kłobuckim rusza właśnie projekt unijny, dzięki któremu rolnicy lub ich domownicy mogą zdobyć zawód kierowcy samochodu ciężarowego lub wykwalifikowanego operatora koparko-ładowarki. Programem zostanie objętych 60 osób. Zdaniem organizatorów projektów ma on zachęcić rolników do szukania innych źródeł dochodu, a ich domowników do aktywizacji zawodowej.

Aż 22 proc. bezrobotnych w woj. śląskim to mieszkańcy wsi. – Zaledwie garstka rolników w woj. śląskim podejmuje dziś pracę poza gospodarstwem rolnym. Ta sama sytuacja dotyczy ich domowników, którzy albo pracują na roli, albo pozostają bez pracy. Przyczyna tego jest brak dodatkowych kwalifikacji, atrakcyjnych dla pracodawców z branż pozarolniczych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Francji czy Holandii – mówi Joanna Sapeta z Centrum Szkoleniowego Prym w Katowicach, który realizuje projekt „Nie tylko zboże zapełnia trzos”.

Szansą na pracę i nowe źródła dochodu stają się więc szkolenia podnoszące kwalifikacje lub wręcz przekwalifikowujące mieszkańców wsi. Takie projekty z powodzeniem realizowano już w wiejskich powiatach woj. pomorskiego, w którym rolnicy mogli liczyć m.in. na kursy kucharskie i prawa jazdy oraz  warminsko-mazurskim, w którym rolników przyuczano do pracy w charakterze operatora wózka jezdniowego. W woj. podkarpackim z kolei szkolono przyszłych operatorów dźwigów. Teraz także śląscy rolnicy i ich domownicy będą mieli szansę żeby się przekwalifikować.

Zapisy do projektu właśnie ruszyły. Pierwsze szkolenie – „Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego” obejmuje kurs prawa jazdy kat. C i szkolenie z języka angielskiego, które kończy się międzynarodowym egzaminem TOEiC. Dodatkowo 12 osób, które jako pierwsze zda prawo jazdy, zostanie objęte szkoleniem przygotowującym do przewozu materiałów niebezpiecznych tzw. ADR podstawowym i specjalistycznym. Cały kurs zakończony zostanie egzaminem państwowym, którego dyplom potwierdza uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym. Drugi blok szkoleń „Wykwalifikowany operator koparko-ładowarki” obejmuje kurs operatora koparko-ładowarki oraz szkolenie z zakresu języka angielskiego, które kończy międzynarodowy egzamin TOEiC. Uzupełnieniem jest kurs organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy. Całość kończy podobnie jak w przypadku pierwszego bloku egzamin państwowy poświadczający uprawnienia.  Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Współfinansuje je UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Dodatkowo uczestnicy programu objęci są ubezpieczeniem, mogą także ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Projektem objęte zostaną osoby, które wykonują działalność rolniczą, są ubezpieczone w KRUS-ie.

Podobał się artykuł? Podziel się!