System kategoryzacji w Polsce stworzony został w ramach programu TOURIN II. Jest to system dobrowolny. Kategoryzację agroturystycznej bazy noclegowej prowadzi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Obejmuje wszystkie obiekty na terenach wiejskich, których prowadzenie nie wymaga decyzji administracyjnych i które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi standaryzacji. Dopuszcza się również kategoryzację obiektów podlegających obowiązkowi standaryzacji, ale jest to jedynie dodatkowa forma oceny jakości. Gospodarstwa zyskują prawo do umieszczenia oferty w materiałach promocyjnych federacji.

Kategoryzacji podlegają zarówno całe obiekty, jak i poszczególne pomieszczenia noclegowe. Na wniosek zainteresowanych gospodarstw oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty inspektorzy PFTW sprawdzają stan i wyposażenie obiektu według specjalnych formularzy.

Kategoryzacji podlegają:

  • pokoje gościnne (pomieszczenie urządzone i wyposażone w taki sposób, by mogło pełnić rolę sypialni dla maksimum 4 osób z dostępem do łazienki, WC oraz pomieszczeń wspólnych. Wyróżnia się w ramach tej formy zakwaterowania, pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, 3– i 4-osobowe);
  • pokoje grupowe (pomieszczenia sypialne przeznaczone dla więcej niż 4 osób, z dostępem do łazienki, WC i pomieszczeń wspólnych);
  • samodzielne jednostki mieszkalne (obiekt wynajmowany w całości jednej rodzinie lub grupie osób. Jednostka taka obejmuje: mieszkania wakacyjne oraz domy wolno stojące. Mieszkanie wakacyjne obejmuje nie więcej niż 3 sypialnie, kuchnię, kącik wypoczynkowy oraz łazienkę).