W tym roku rolnicy odczuli nie tylko dobre strony wspólnej polityki rolnej, ale i te mniej przyjemne. Po raz pierwszy zostali, bowiem obciążeni karami za przekroczenie swoich kwot mlecznych. W połączeniu z niewielkim wzrostem cen skupu mleka wpłynie to na pogorszenie opłacalności produkcji. W pierwszym półroczu pogorszyła się również sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu mleczarskiego. Zdecydowały o tym niższe ceny zbytu na rynku krajowym oraz spadek eksportu. Pozytywną tendencją jest jedynie wzrost spożycia mleka.

Zmiany w oborach
W pierwszej połowie roku utrzymała się wzrostowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych, zapoczątkowana w drugim półroczu 2005 r. Główny Urząd Statystyczny podał, że w czerwcu było 2,8 mln krów mlecznych, o 0,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wydajność mleczna krów zwiększy się do 4200 l i będzie tylko o 50 litrów większa niż w 2005 r. O niewielkim wzroście mleczności zdecydują mniejsze zasoby i gorsza jakość pasz gospodarskich, zwłaszcza w rejonach dotkniętych suszą, a następnie nadmiernymi opadami deszczu. Utrzymują się duże różnice w mleczności krów między gospodarstwami indywidualnymi (4200 l), podmiotami osób prawnych (6600 l) i oborami objętymi kontrolą użytkowości mlecznej (6800 l). W ostatnich dwóch grupach gospodarstw postęp genetyczny i technologiczny przebiega znacznie szybciej.

W drugiej połowie roku pogłowie krów prawdopodobnie się zmniejszy. Ograniczenie możliwości sprzedaży mleka do wysokości kwoty narodowej skłoni rolników, którzy znacznie przekroczyli kwotę, do zmniejszenia liczby krów w oborach. W końcu roku może ich być 2,7 mln, o 3,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Jeżeli tak będzie, to produkcja mleka wyniesie w tym roku 11,7 mld litrów.

Zmiany w skupie
W tym roku kwotowym rolnikom raczej nie grozi taka sytuacja, jak w roku wcześniejszym, gdy przekroczyli kwoty mleczne. Uruchomiona została bowiem rezerwa restrukturyzacyjna (416 tys. t), która powiększy kwotę krajową i rolnicy prawdopodobnie jej nie przekroczą, a więc zagrożenie opłatami karnymi jest mniejsze. Potwierdzają to tendencje spadkowe w skupie mleka odnotowane w trzech kwartałach. Jeżeli w czwartym kwartale dynamika skupu będzie dodatnia, to w całym 2006 r. wyniesie on 8,5 mld litrów i będzie o 0,8 proc. mniejszy niż przed rokiem. Ponownego, niewielkiego wzrostu skupu do 8,7 mld litrów można spodziewać się w przyszłym roku.