Aktualnie w rejestrach grup producentów rolnych prowadzonych przez marszałków województw, wpisanych jest 896 grup producentów rolnych, z czego 30 proc. funkcjonuje w formie spółdzielni – w odpowiedzi na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie przygotowania nowych rozwiązań prawnych dotyczących spółdzielczości  napisał wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. - Warto zaznaczyć, iż spółdzielnie, prowadzące swoją działalność jako grupy producentów rolnych, są w ostatnich latach jedyną rozwijającą się formą spółdzielni.

Wiceminister przypomniał, jakie zmiany wprowadzono w ustawie o spółdzielczości w ostatnich latach i na jakie korzyści mogą liczyć członkowie spółdzielni.

Pokreślił, że spółdzielczość jest dostrzegana z perspektywy unijnej:

Jednym z sześciu wspólnotowych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniających się również do realizacji Strategii Europa 2020, jest poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Ponadto propozycja legislacyjna odnosząca się do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013 zakłada, że cel ten może zostać osiągnięty m.in. poprzez kontynuację wsparcia tworzenia grup producentów rolnych, w tym spółdzielni. W przedstawionym w dniu 12 października 2011 r. projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Komisja Europejska opowiedziała się m.in. za dalszym wspieraniem tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w nowym okresie programowania, proponując jednocześnie zwiększony poziom wsparcia.

Aktualnie ww. projekt jest przedmiotem prac grup roboczych, w których strona polska bierze czynny udział, mając m.in. na uwadze potrzeby spółdzielczości polskiej. Jednakże należy pamiętać, iż ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej będą podejmowane wspólnie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Przypomnijmy, że minister Stanisław Kalemba widzi potrzebę odbudowania spółdzielczości w Polsce i zapowiada nowelizację przepisów.

Podobał się artykuł? Podziel się!