Przede wszystkim La Boerenbond stara się poznać problemy rolników, zrozumieć i, jeśli jest możliwość, pomóc. Tylko w skrajnych przypadkach reprezentowanie interesów spółdzielców kończy się strajkiem w Brukseli.

przed budynkiem spółdzielni

Autor: Michał Halemba

Opis: Przed budynkiem Spółdzielni Boerenbond

Organizacja, która dysponuje własnymi wydawnictwami oraz stroną internetową, szczególny nacisk kładzie na działalność informacyjną: cykliczne szkolenia członków organizacji i konferencje. Działalność informacyjna jest ściśle związana usługami, jakie świadczy spółdzielnia na rzecz swoich członków: pomoc prawna, finansowa, księgowa oraz pomoc rolnikom popadającym w różne problemy.

La Boerenbond jest organizacją, która pełni potrójną funkcję: jest centralnym związkiem spółdzielczym, związkiem zawodowym rolników oraz reprezentuje przedsiębiorstwa, działające w różnych branżach rolniczych. Udział Spółdzielni La Boerenbond w poszczególnych sektorach rolnych: w produkcji mleka – ok. 50 proc.; owoce – warzywa – ok. 80 proc.; zboża – ok. 40 proc.; dostaw do środków (np. nasiona) ok. 30 proc.; najmniejszy udział jest w produkcji mięsa ok. 20 proc.

Prezentacja Boerenbond

Autor: Michał Halemba

Opis: Spółdzielnia wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników wyjazdu studyjnego

Paul Grass, który odpowiada w organizacji za region Flandrii, największy w Belgii pod względem powierzchni i mocy produkcyjnej. w którym znajduje ok. 65 proc. gospodarstw rolnych informuje, że przyłączenie nowych państw członkowskich do Unii w 2003 r. oraz wzrost oczekiwań społeczeństwa od mieszkańców obszarów wiejskich – to powody, dla których La Boerenbond angażuje się w tworzenie prawa.