W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski.
Członkowie Zarządu gratulując Ministrowi powołania podkreślali, że jest to zaszczytne, ale niezmiernie odpowiedzialne stanowisko.
Uczestnicy spotkania przedstawili ministrowi Wojciechowi Mojzesowiczowi podstawowe problemy funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce. Zadeklarowali także poparcie Izb Rolniczych dla działań podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej polskich rolników.

Ustalono kontynuowanie regularnych, okresowych spotkań KRIR z Kierownictwem Resortu. Ustalono także, że członek Zarządu KRIR będzie brał udział w posiedzeniach Kierownictwa Resortu. Izby Rolnicze, w krótkim czasie, przedstawią ministrowi Wojciechowi Mojzesowiczowi propozycję rozszerzenia kompetencji samorządu rolniczego w Polsce. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zainteresowanie szybkim spotkaniem ze wszystkimi członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!