Nauki biologiczne oraz nowe technologie stanowią istotne rozwiązanie dla zachowania naturalnych zasobów takich jak powierzchnia ziemi i woda. Nauki biologiczne oferują innowacyjne narzędzia niosące pomoc rolnikom na całym świecie, pomagające w sprostaniu trudnym warunkom prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji żywności w sposób bardziej zrównoważony:

•          rośliny odporne na suszę i tolerujące wysoki poziom wody pozyskuje się wykorzystując inżynierię genetyczną, a urzędowy proces dopuszczenia do uprawy i obrotu został już oficjalnie rozpoczęty w przypadku kukurydzy odpornej na suszę. Badania prowadzone są również nad stworzeniem roślin tolerujących wzrost poziomu zasolenia gleby. 

•          CropLife oraz jej członkowie szkolą rolników z wykorzystania technik Zintegrowanej Gospodarki Uprawami (Integrated Crop Management), aby pomóc im w odpowiedzialnym użyciu środków ochrony roślin oraz optymalizacji eksploatacji zasobów naturalnych. Na przykład ilość wody do nawadniania zużytej na jednostkę uzyskanych plonów zmniejszyła się od 20 do 50% w 4 głównych roślinach uprawnych przez okres dwóch dekad. stosowanie uprawy uproszczonej, które rozpowszechniło się dzięki stosowaniu roślin modyfikowanych genetycznie odpornych na herbicydy, w sposób zdecydowany zmniejsza erozję gleb oraz pomaga zatrzymać wilgoć/wodę w glebie, przyczyniając się również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska.

Howard Minigh, Prezes CropLife International powiedział:

“Przemysł wykorzystujący nauki biologiczne jest zaangażowany w sprostanie kluczowym globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatu czy bezpieczeństwo żywności. Musimy zwiększyć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie produkcję żywności na świecie, przy wykorzystaniu ściśle określonej powierzchni ziemi uprawnej i innych zasobów naturalnych. Możemy sprostać tym wyzwaniom tylko, jeżeli będziemy działać wspólnie”.

Rolnictwo oraz produkcja żywca wykorzystuje około 70% światowych zasobów wody, a wymogi produkcji żywności z roku na rok będą tylko wzrastały. Jak zauważył Ban Ki-Moon niezbędne jest opracowanie strategii badań i rozwoju dla rolnictwa, „odpowiednio dostosowanej i odpowiedzialnie finansowanej”, koordynowanej w ramach sektora produkcji, z jednoczesnym umiejscowieniem rolników w centrum tego rozwiązania.