Każdy rolnik, chcąc produkować lepiej i ekonomiczniej, musi uwzględnić wiele czynników wpływających na produkcję. Dodatkowymi trudnościami (niewystępującymi w innych dziedzinach przemysłu) są zmienne warunki produkcji. Najbardziej wpływowym jest pogoda, do której rolnik z uprawami i pracami musi się dostosować. Aby utrzymać pole w dobrej kondycji, nie wystarczy regularnie stosować zabiegi agrotechniczne i ochronne, należy jeszcze wykonać je w odpowiednim czasie.

Wiele czynników wpływających na produkcję w sposób naturalny wymusza stosowanie programów doradczych, zwanych także systemami ekspertowymi lub też eksperckimi. Składają się one z algorytmu przetwarzającego dane, procedur oraz źródła danych lub bazy.

Efekty ich pracy są przeważnie przedstawiane w formie tekstowo-graficznej w różnych formach interfejsów. Dostęp do nich może odbywać się przez strony internetowe lub mogą być instalowane lokalnie na komputerach lub urządzeniach przenośnych. Przykłady przedstawione w tym artykule obejmują systemy dostarczające informację częściową niezbędną do podejmowania decyzji przy produkcji roślinnej.

Przykładem prostego systemu doradczego może być strona COBORU, gdzie możemy skorzystać z formularzy wyboru i porównania odmian zarejestrowanych i doświadczalnie porównywanych w Polsce (rys. 1.). Znajdziemy tam także odmiany rekomendowane przez Ośrodek dla poszczególnych regionów. Wybierając region, otrzymamy listę rekomendowanych odmian, a po wskazaniu jednej z nich zostaną wyświetlone szczegółowe charakterystyki.

Korzystając z systemów doradczych, należy pamiętać, iż ich rola sprowadza się tylko do podpowiedzi, nawet jeśli system zaproponuje nam tylko jedną odmianę. Zawsze w tego typu systemach eksperckich decyzję końcową podejmuje człowiek, a program jest tylko narzędziem przedstawiającym przetworzone w mniejszym lub większym stopniu dane.

Przydatnym narzędziem w poszukiwaniu pestycydów pomocnych w ochronie roślin jest wyszukiwarka zamieszczona na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W bazie tej znajdziemy blisko tysiąc pozycji, które możemy filtrować według jednej lub kilku jednocześnie pól. Posiadając wiedzę o nazwie handlowej pestycydu, możemy odszukać go na odpowiedniej liście, a następnie po zatwierdzeniu jego wyboru zostanie wyświetlona nazwa handlowa wraz nazwą i ilością substancji czynnej oraz grupą, do której należy dany środek. Informacje te możemy rozszerzyć o dodatkowe szczegóły. Oprócz informacji zawartych na formalnej metryczce, znajdziemy też zakres stosowania.