12 lipca Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz instytucji kultury, których organizatorem jest samorząd terytorialny do udziału w roboczym spotkaniu, które ma ułatwić potencjalnym beneficjentom wypełnianie wniosków i staranie się o dofinansowanie projektów.

Pieniądze na dofinansowanie projektów – to ponad 1,4 mln zł. - pochodzą ze współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, z działania ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Urzędy Marszałkowskie są instytucjami wdrażającymi i pilotującymi projekt.

Zgłoszenia i informacji udziela: Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko – pomorskiego.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!