Obrady trwają. Na razie wiadomo, że prezesem ponownie został Wiktor Szmulewicz.