Zbigniew Nowak

Autor: SRiWRP

Opis: Zbigniew Nowak prezes SRiWRP

Od kiedy istnieje stowarzyszenie i kto jest założycielem?
Zbigniew Nowak: - Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej powstało w 1922 roku.
W czasie II Wojny Światowej i w czasach PRL-u SRW zawiesiło swoją działalność. W 1989 roku, po transformacji ustrojowej, nasze Stowarzyszenie reaktywowało się. Inicjatorami tej reaktywacji byli Aleksander Tecław, Zbigniew Kośla, Kazimierz Stańczyk, Ryszard Majchrzak, Jan Serwatka i Bronisław Wesołowski.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie?
- SRW RP jest ogólnopolską organizacją branżową skupiającą właścicieli zakładów branży mięsnej a także osoby współpracujące z branżą mięsną. Stowarzyszenie jednoczy środowisko oraz reprezentuje i chroni interesów zrzeszonych członków, aktywizuje Rzeźników
i Wędliniarzy do rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego, wdrażania nowej technologii oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Jakie cele działania stawia sobie stowarzyszenia?
- Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest jednoczenie środowiska i tworzenie silnego lobby mięsnego. Kolejnym celem SRW RP jest aktywizacja środowiska rzeźników i wędliniarzy do rozwoju interesów wykorzystania potencjału gospodarczego, wdrażania nowych technik, wynalazczości w zakresie przerobu mięsa i wyrobu wędlin, doskonalenia kwalifikacji zawodowych, kształtowania postaw społecznych i etyki zawodowej, prezentowania opinii członków oraz promowania osiągnięć najlepszych.

Jakie projekty realizuje (realizowało) Stowarzyszenie?
- Obecnie Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP realizuje program współfinansowany przez Unię Europejską „Mięso i przetwory spożywcze oparte na tym składniku – tradycja
i smak”. Celem programu jest promocja świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, cielęciny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych opartych na tych składnikach, na rynkach Chin, Japonii i Ukrainy. W jej ramach przeprowadzone zostaną działania reklamowe (ATL), promocyjne (BTL) oraz public relations. W sumie budżet kampanii zamknie się w kwocie 1,7 mln EUR, z czego 50 proc. pokryje UE, 30 proc. ARR oraz 20 proc. pochodzić będzie ze środków SRW RP i współuczestników programu.