Na zysk rolnika bezpośredni wpływ mają koszty zużywanego oleju napędowego, pracy i ciągle wzrastające ceny środków ochrony roślin i nawozów. Oszczędności w postaci niższych dawek nawozów mineralnych, środków ochrony lub rzadszą wymianę materiału siewnego można stosować na krótko, gdyż odbija się to na jakości i wielkości plonów. W zależności od gatunku rośliny koszty związane z uprawą mogą stanowić 40–75 proc. ogólnych wydatków. Dlatego właśnie w zmianie technologii uprawy gleby upatruje się potencjalnych oszczędności.

UPRAWA TRADYCYJNA

Wady-i-zalety-systemu-bezorkowego1.jpg

Autor: M. Ptaszyński

Głęboka orka ma wady. Powoduje wyciąganie na powierzchnię beztlenowej flory bakteryjnej, a ta żyjąca dotychczas w płytszej warstwie umieszczona zostaje w głębszej. Dochodzenie flory bakteryjnej po orce do poprzedniej równowagi wymaga czasu. Przy uprawie bezorkowej problem ten nie występuje. Gleba po uprawie płużnej bardziej narażona jest na wymieszanie i niszczenie struktury gruzełkowatej. Większe staje się również ryzyko wystąpienia erozji wietrznej i wodnej. Nadmierny nacisk kół ciągnika i lemieszy prowadzi do zagęszczenia podglebia i tworzenia podeszwy płużnej. Wady orki rekompensowane są przez dokładne przykrycie resztek pożniwnych, pogłębienie i polepszenie strefy wzrostu systemu korzeniowego, niszczenie chwastów korzeniowych i zmniejszenie populacji gryzoni poprzez niszczenie ich nor na polach uprawnych.

ZALETY UPROSZCZEŃ

Zalet uproszczonej uprawy jest wiele. Rolnicy nie przekonani do tego systemu uprawy powinni je dokładnie przeanalizować. Pierwszą zaletą uproszczonej uprawy, która przynosi wymierne korzyści w dziedzinie organizacji, to niższe nakłady na robociznę i oszczędność czasu. Kolejne to: obniżenie zużycia paliwa, mniejsza liczba maszyn i niższe koszty ich utrzymania i konserwacji. Ilość oleju napędowego konieczna do wykonania orki i uprawek doprawiających glebę wynosi 30–60 l/ha. Zastosowanie kultywatora do spulchniania warstwowego gleby zmniejsza zapotrzebowanie na paliwo w zależności od mocy ciągnika do 10–12 l/ha.Przy siewie bezpośrednim w mulcz z zastosowaniem ciągnika o mocy 45–55 kW zużycie oleju wynosi tylko 7–8 l/ha.  Niższe zużycie paliwa powoduje mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Zmniejsza się przez to pośrednio zakwaszenie gleb na skutek redukcji ilości uwalnianego dwutlenku węgla i siarki do atmosfery. Zaniechanie uprawy płużnej zmniejsza również ryzyko wystąpienia erozji wietrznej i wodnej.