Dwudniowy pobyt na Opolszczyźnie to przede wszystkim podróże studyjne po wsiach-laureatkach konkursu „Najpiękniejsza wieś opolska" oraz warsztaty, na których wymieniano się doświadczeniami, pokazywano zrealizowane przedsięwzięcia, mówiono o wioskach tematycznych. Jak informował Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski i zarazem „ojciec" procesu odnowy w województwie opolskim, pojawiła się idea utworzenia sieci gmin zaawansowanych w proces odnowy, mających spory dorobek w tej materii, chętnych do kooperacji. Samorządy województw miałyby silnego partnera w postaci sieci.

Ponieważ tegoroczny jubileusz Odnowy wsi w Polsce odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego (w kwietniu, w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata na temat Odnowy wsi), w Prószkowie nie mogło zabraknąć prezydenckiego eksperta dr. Andrzeja Hałasiewicza, który zachęcał, by szukać w Odnowie tego co najcenniejsze czyli dzielenia się z obywatelami władzą i czynienia ich współodpowiedzialnymi za rozwój.

Teres Freiwald Hofbauer z Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi ARGE, stwierdzała, że Polacy mogą być dumni z tego, co udało się w ramach procesów Odnowy Wsi osiągnąć.

- Wiele się od was możemy nauczyć - mówiła. - W krajach Unii Europejskiej obserwuje się proces łączenia gmin w większe organizmy. W Polsce udało się zrobić coś odwrotnego - dzięki wyposażeniu sołectw w odpowiednie narzędzia, przede wszystkim finansowe, gminy mają więcej podmiotowości.

O pożytkach płynących z Odnowy mówił także Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina. Kamień Śląski, leżący na terenie tej gminy, zdobył w tym roku tytuł „Najpiękniejszej wsi 15-lecia Odnowy". Joachim Wojtala zwracał uwagę, iż Odnowa wyzwoliła ludzką inicjatywę, pomysłowość, powstały nowe miejsca pracy, coraz szersza jest sfera usług świadczonych na wsi. Działa np. firma, która dysponuje 40 kajakami, choć w Kamieniu nie ma żadnego cieku, ale można zlecić spływ dowolną opolską rzeką.

- Ile byśmy stracili nie wprowadzając programu Odnowy wsi? - pytał retorycznie Joachim Wojtala. I dodawał: - Największa rewolucja dokonała się właśnie na opolskich wsiach.