Szmulewicza (był prezesem Płockiej Izby Rolniczej, później delegatem MIR I i II kadencji do Krajowej Rady Izb Rolniczych (2003-2005), pełniąc funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - od 2006 r. p.o. prezesa KRIR,
od 19 lutego 2005 roku prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 4 kwietnia 2007 roku także prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych)większością głosów na kolejną 4 - letnią kadencje wybrali prezesi i delegaci z wojewódzkich izb rolniczych tworzący Krajową Radę Izb Rolniczych.

Wiceprezesem został Marek Borowski, delegat Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej, a członkami zarządu: Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Robert Nowak, delegat Śląskiej Izby Rolniczej oraz Grzegorz Mazur, delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych IV kadencji
Województwo dolnośląskie: Leszek Grala - prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Tadeusz Jakubowski, delegat DIR do KRIR
Województwo kujawsko - pomorskie: Ryszard Kierzek,, prezes Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej, Marek Borowski, delegat KPIR do KRIR
Województwo lubelskie: Robert Jakubiec, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Tadeusz Skiba, delegat LIR do KRIR
Województwo lubuskie: Władysław Piasecki, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Myśliwiec, delegat LIR do KRIR
Województwo łódzkie: Andrzej Górczyński, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski, delegat IRWŁ do KRIR
Województwo małopolskie: Ryszard Czaicki, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Jan Marek Lenczowski, delegat MIR do KRIR
Województwo mazowieckie: Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Zbigniew Tomaszewski, delegat MIR do KRIR
Województwo opolskie: Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu, Bogdan Zioła, delegat IRO do KRIR
Województwo podkarpackie: Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Wiesław Kubicki, delegat PIR do KRIR
Województwo podlaskie: Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Bogumiła Roszczyk - Parzych, delegatka PIR do KRIR
Województwo pomorskie: Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, Andrzej Tandek, delegat PIR do KRIR
Województwo śląskie: Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Robert Nowak, delegat ŚIR do KRIR
Województwo świętokrzyskie: Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Bogusław Włodarczyk, delegat ŚIR do KRIR
Województwo warmińsko - mazurskie: Jan Heichel, prezes Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej, Mirosław Borowski, delegat WMIR do KRIR
Województwo wielkopolskie: Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Frąckowiak, delegat WIR do KRIR
Województwo zachodniopomorskie: Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Mazur, delegat ZIR do KRIR.

Podobał się artykuł? Podziel się!