Dla porównania: w 2007 roku dla bryndzy podhalańskiej zgodność ze specyfikacją potwierdziło 2 producentów, w 2008 dla kolejnych czterech produktów świadectwa odebrało 19 producentów. W 2009 świadectw było już 143 dla 12 produktów. Rok 2010 to 218 świadectw dla 20 produktów. W tym roku w unijnych systemach jakości ChOG, ChNP, GTS zarejestrowano już 28 produktów.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma za zadanie m.in. kontrolowanie zgodności ze specyfikacją. Kontrole te są przeprowadzane na wniosek producenta, który chce posługiwać się nazwą produktu zarejestrowanego jako chroniony.

- Koszt uzyskania świadectwa nie jest wysoki, to zwykle - bez badań laboratoryjnych, które dla wielu produktów nie są wymagane - około 150 zł – mówi Artur Siedlarek, dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego GIJHAR-S. – Większość kontroli kończy się pozytywnie, w ostatnim czasie nie było przypadku odmowy wydania certyfikatu zgodności. Kontrole przeprowadzane są „na wniosek”, więc osoby kontrolowane są do nich dobrze przygotowane. Poza tym przepisy pozwalają wezwać do usunięcia uchybień, kolejna kontrola potwierdza naprostowanie i kończy się wydaniem świadectwa.

Oprócz IJHARS certyfikat można uzyskać u upoważnionych jednostek certyfikujących, nad którymi nadzór i kontrolę prowadzi IJHARS.

Podobał się artykuł? Podziel się!