Zapytani o powody, dla których warto założyć grupę producencką, rolnicy mówią jednym głosem: tak jest korzystniej. I nie chodzi tu tylko o pieniądze, choć wielu rolników faktycznie zaczyna funkcjonować w grupach przede wszystkim w celu zdobycia dofinansowania.

WIĘKSZE ZYSKI, NIŻSZE KOSZTY

Zaprawieni w bojach rolnicy, którzy działają w grupie dłużej niż 10 lat i dawno zapomnieli o wykorzystanym już dofinansowaniu, twierdzą, że jeśli grupa zawiązuje się tylko po to, aby dostać dofinansowanie, to w dłuższej perspektywie biznesu nic z tego nie będzie. Ich zdaniem słusznym celem grupy jest efekt skali i możliwość współpracy między producentami, wsparcia, wspólnych inwestycji, zdobywania nowych odbiorców. Grupy są też remedium na rozdrobnienie agrarne, gdy przeciętna wielkość gospodarstwa w Polsce to nieco ponad 10 ha.

- Skoro jesteśmy 18 lat na rynku i w naszym przypadku dofinansowanie dawno się skończyło, to nie jest prawdą, że grupy powstają tylko dla dofinansowania - skomentowała Maria Golińska, prezes Grupy Producentów Rolnych Koźmin Wlkp. Spółka działa na rynku od 18 lat. - Gdy wspólnie wprowadzamy produkt na rynek, oferujemy 40 tys. tuczników, czyli dużo więcej niż pojedynczy rolnik. To daje nam szanse na inne rozmowy w negocjacjach cen i terminów płatności. Razem kupujemy też taniej środki do produkcji rolnej, większe ilości - podkreśliła.

Grupa rolników dostarczy większej ilości towaru niż pojedynczy producent. Większe możliwości dają szansę na zdobycie większych odbiorców, którzy jednak oczekują dużych partii towaru o równej jakości. - Podstawowe zalety to możliwość bezpiecznej, stabilnej sprzedaży swoich produktów przez sadowników w grupie, stabilnego rozwoju - powiedział Hubert Woźniak, prezes grupy producentów owoców Rajpol, na rynku od 15 lat. - Udział w grupie zdejmuje z sadownika ciężar pracy związanej ze zbytem produktów. Od tego jest zarząd spółki i odpowiednie działy sprzedaży, które się tym zajmują - dodał.

- Grupa korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości - mówi Maria Golińska. Chodzi o ulgi przyznane na podst. art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. - Utrata statusu grupy spowoduje automatycznie utratę podstawy prawnej do korzystania z powyższego zwolnienia.