Wśród członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej dominuje pogląd, że zmarnowano ogromną historyczną szansę stworzenia modelowe w skali europejskiej struktury agrarnej. W ocenie ZIR procesem restrukturyzacji częściej kierował przypadek i doraźne potrzeby budżetu, niż dalekosiężny interes państwa i regionu.

- Nigdy dotychczas nie było takiej sytuacji, aby z jednej strony na zagospodarowanie czekało ponad 700 tys. ha, z drugiej kilka tysięcy rolników w sile wieku, nieźle wykształconych, posiadających zbyt małe na obecne warunki ale nieźle wyposażone technicznie gospodarstwa, pragnęło je powiększyć, aby sprostać wymogom rynku. Wina za zaprzepaszczenie tej szansy obciąża nasze państwo - mówi Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza protestuje przeciw obecnej sytuacji, w której głównym celem działań Agencji Nieruchomości Rolnych jest sprzedaż gruntów bez względu na nabywcę. Jak podkreślają działacze ZIR, najgorsze skojarzenia budzi sprzedaż ziemi wraz z aktualną umową dzierżawy w przypadku, kiedy dzierżawiący grunty rolnik nie może z różnych przyczyn skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia.

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej apeluje o natychmiastowe wstrzymanie finalizacji spraw, w których dzierżawca deklaruje chęć wykupu gruntu, jednak zaproponowane warunki i obecna sytuacja finansowa uniemożliwiły mu skorzystanie z prawa pierwszeństwa nabycia, oraz objęcie województwa zachodniopomorskiego specjalnym programem poprawy struktury agrarnej, umożliwiającym wyłanianie kandydatów na dzierżawców i nabywców w drodze przetargu ofert ograniczonego, uwzględniającego przygotowanie zawodowe, doświadczenie i znaczenie planowanego przedsięwzięcia dla rozwoju społeczności lokalnej.
Ponadto stworzenie, szczególnie dla młodych rolników, dogodnych warunków wykupu w formie kredytu lub leasingu, nie zagrażającego płynności finansowej gospodarstwa, tak aby umożliwić im dalsze inwestycje modernizacyjne, a także nie wstrzymywanie sprzedaży gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie pod elektrownie wiatrowe oraz wprowadzenie do strategii województwa zachodniopomorskiego zapisu wskazującego na gospodarstwa rodzinne (tj. prowadzone przez rolnika indywidualnego o łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha) jako podstawę ustroju rolnego województwa, co będzie spójne z zapisami Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, określającej długoterminową wizję obszarów wiejskich w Polsce.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!