Jak wynika z informacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wnioskowana zmiana dotyczy obniżenia dolnej granicy masy rogala. Ww. rozporządzenie Komisji umożliwia produkcję rogala świętomarcińskiego o masie o 50g mniejszej niż dotychczas, tj. od 150 do 250 g.

Grupa Producencka Środka Spożywczego „Rogal Świętomarciński" uzasadniła zmianę wzrostem zainteresowania konsumentów rogalami o mniejszej gramaturze.

Ww. rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 15 lipca 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!