Jego laureaci przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz tworzenia tam nowych miejsc pracy.

Kapituła konkursu podkreśliła, że "nagrodzone przedsięwzięcia charakteryzują się m.in. wysokim poziomem rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, wykorzystaniem lokalnego potencjału i przede wszystkim tworzeniem nowych miejsc pracy".

W kategorii indywidualnej nagrody I stopnia otrzymali: Alfreda Perczak (właścicielka Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego POL-TRANS Catering Eksport-Import) za rewitalizację budynków powojskowych i uruchomienie Hotelu "Wilga" oraz Zdzisław Ratajczak (właściciel "Agloplast - przetwórstwo Tworzyw Sztucznych") za uruchomienie innowacyjnej linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych.

Nagrody II stopnia przypadły: Annie Surmacz-Kałamarz z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Anmar" m.in. za recepturę staropolskiego chleba sanacyjnego pieczonego na drewnie i liściach kapusty oraz
właścicielowi strony internetowej "Odrolnika.pl" m.in. za uruchomienie innowacyjnego sposobu sprzedaży produktów rolnych z małych gospodarstw oraz gospodarstw ekologicznych za pośrednictwem tej strony.

W kategorii rodzinnej nagrodę I stopnia otrzymali Magdalena i Sebastian Piekarz za produkcję soków jednodniowych "Viva - Natura" z warzyw i owoców.

W kategorii zespołowej nagrodą I stopnia uhonorowano Eleonorę Kapustę z Grupy Producentów Warzyw i Owoców "Aura" za budowę bazy przechowalniczo-dystrybucyjnej dla warzyw i owoców.

Nagrodzono też trzy przedsięwzięcia w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym nagrodą I stopnia prezes Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego Gabrielę Bilkiewicz za prowadzenie działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Wyróżnienia otrzymali: Maria Pollak (właścicielka firmy Zagroda Turystyczna "Ślężański Młyn") za uruchomienie restauracji i hotelu w XIX-wiecznym młynie wodnym; Dariusz Jezierski i Józef Jezierski (właściciele firmy "Dar Ogrodu" Mobilna Tłocznia Soków) za usługowe tłoczenie soków, sprzedaż maszyn do produkcji soków naturalnych dla małych przedsiębiorstw i gospodarstw.