Tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Licheniu, była „Biotechnologia EM-Farming w życiu Ziemi i jej mieszkańców”. Naukowcy, przedstawiciele firmy i sami rolnicy wypowiadali się o Efektywnych Mikroorganizmach.

Stanisław Kolbusz – prezes Stowarzyszenia Ekosystem –Dziedzictwo Natury przypomniał, że postęp cywilizacji idzie w kierunku niszczenia środowiska naturalnego poprzez jego intensywną eksploatację, a także wyjałowienie gleby, która coraz częściej pozbawiona jest pożytecznych drobnoustrojów. W konsekwencji powstaje m.in. ujemny bilans materii organicznej w glebie i jej zakwaszenie, a także ujemny bilans wody. Wprowadzanie EM-Farming do gleby, jak twierdzi Kolbusz, ma na celu zwiększenie ilości, a nawet odbudowę, korzystnej mikroflory, której główne zadanie to poprawa żyzności i urodzajności gleby oraz jej zdolności obronnych. Preparat jest kompozycją drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. Poza bakteriami fotosyntetycznymi zawiera także szczepy: bakterii kwasu mlekowego, drożdży, grzybów i promieniowców. – Jak działa EM-Farming? Likwiduje odór, poprawia zdrowotność gleby, a tym samym roślin, zwierząt i człowieka, sprzyja zwiększeniu plonów i podnoszeniu ich jakości – mówi Stanisław Kolbusz. Biotechnologia EM-Farming została opracowana przez Matthew Wooda, wychowanka profesora Teruo Higa, który odkrył Efektywne Mikroorganizmy.

Sławomir Gacka z EM-World Polska – wyłącznego przedstawiciela w naszym kraju europejskiej grupy EM-World i SCD WORLD z USA – mówił, że obecność wystarczającej ilości pożytecznych mikroorganizmów świadczy o zdrowiu gleby, właściwej strukturze, pH i zawartości próchnicy. Zauważył, że konwencjonalne rolnictwo narusza naturalny porządek w przyrodzie. W chorej glebie dominują mikroorganizmy chorobotwórcze, następuje gnicie materii organicznej, wydzielają się szkodliwe toksyny i gazy, rośliny mają słabo rozwinięty system korzeniowy. Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów sprawia, że gleba uzyskuje strukturę gruzełkowatą, rośliny rozbudowują system korzeniowy, dzięki czemu mają większą szansę czerpać substancje odżywcze z jej głębszych warstw. Zwiększa się również pojemność wodna gleby, co jest wyjątkowo ważne teraz, gdy zmienia się klimat i coraz częściej występują susze. Efektywne Mikroorganizmy wiążą azot atmosferyczny i wprowadzają w obieg pierwiastki niezbędne dla roślin. Zaletą ich stosowania jest również detoksykacja gleby z pozostałości po pestycydach i dejonizacja metali ciężkich. Sławomir Gacka podkreślał, że po zastosowaniu EM-Farming procesy gnilne zostają zatrzymane, a przemiany zachodzą w formie fermentacji, przyspieszając humifikację (proces przekształceń materii organicznej). Substancje wytwarzane w procesach metabolizmu mikroorganizmów dezynfekują glebę, hamując w ten sposób rozwój szkodliwych organizmów, a zarazem wzmacniają rośliny.