Kampania „Życie miodem słodzone” realizowana w ramach mechanizmu „Wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych Unii Europejskiej” rozpoczęła się 6 lutego 2008, zaś przeznaczony na jej realizację budżet wyniósł 683 266 euro.

Zadaniem kampanii było upowszechnienie spożycia miodu wśród Polaków i przełamanie sezonowości w konsumpcji. Prowadzone działania miały na celu podkreślenie wartości smakowych i odżywczych naturalnego miodu oraz pogłębienie wiedzy konsumentów na temat dobroczynnych właściwości produktów pszczelich.

W ramach podejmowanych działań prowadzona była kampania w telewizji, prasie kobiecej oraz w internecie. Uruchomiona została strona internetowa kampanii www.zyciemiodemslodzone.info, która, jako regularnie rozbudowywana platforma, stała się kompendium wiedzy o miodzie i jego wykorzystaniu w przepisach kulinarnych oraz w pielęgnacji urody.

Kampania medialna była skoncentrowana w dwóch okresach – w pierwszej połowie 2008 roku oraz w pierwszej połowie 2009 roku. Poza działaniami reklamowymi i PR, w sklepach zostały umieszczone plakaty kampanii. Miały one zachęcić konsumentów do skierowania kroków w stronę półki z miodami. Kampania spotkała się z bardzo dużą życzliwością ze strony, zarówno mediów, jak i środowisk pszczelarskich.