O urodzaju warzyw, tak jak w przypadku innych upraw, decydowała pogoda. Susza w lipcu pogorszyła plonowanie wielu warzyw do tego stopnia, że nawet sierpniowe deszcze nie zdołały naprawić tych strat. Dlatego zbiory warzyw gruntowych były niższe niż w roku 2005. W krajach Unii Europejskiej obniżyła się produkcja warzyw dla przetwórstwa. Wzrosło więc zapotrzebowanie na surowiec do zakładów przetwórczych. Czynniki te spowodowały, że ceny skupu większości warzyw były wyższe niż rok wcześniej.

Mniej warzyw, wyższe ceny
Według szacunków GUS w roku 2006 obniżyły się zbiory wszystkich gatunków warzyw gruntowych w porównaniu z rokiem poprzednim. W wyniku letniej suszy produkcja cebuli obniżyła się o jedną piątą – do 578 tys. ton. Niedostatek wody dodatkowo spowodował jej drobnienie, a sierpniowe deszcze nie sprzyjały dosuszeniu na polu i prawidłowemu wytworzeniu się łuski.
Niższe były zbiory kapusty, buraków ćwikłowych, marchwi, kalafiorów, ogórków, pomidorów i pozostałych warzyw. Należy przypomnieć, że wysokie ceny uzyskane przez rolników uprawiających warzywa w 2005 r. stały się zachętą do zwiększenia areału w roku 2006. Jednak pogorszenie się plonów wielu gatunków warzyw przyczyniło się do spadku produkcji, mimo wzrostu powierzchni upraw.
Miniony sezon charakteryzował się niższą podażą warzyw dla przetwórstwa w wielu krajach Unii Europejskiej. Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja i Polska – główni dostawcy na rynki wspólnoty – narzekali na niedobór w przetwórstwie m.in. cebuli, groszku, fasoli, kalafiorów i brokułów. To duże zapotrzebowanie na rynku europejskim spowodowało wzrost cen skup w przetwórstwie wielu warzyw przemysłowych. Przetwórcy mieli też problem z zatrudnieniem pracowników sezonowych, np. do zbiorów czy obierania cebuli.
Wielcy wygrani
W roku 2006 ceny większości warzyw znacznie wzrosły. Szczególnie opłacalna była uprawa cebuli. Potwierdzają to jej  wysokie ceny uzyskane w okresie najwyższej podaży – na jesieni. Za kilogram w okresie wrzesień-listopad spółdzielnie ogrodnicze płaciły średnio około 1 zł, a przemysł przetwórczy za kilogram cebuli obieranej – 1,26 zł. Było to dwukrotnie więcej niż rok temu. Tak wysokich cen cebuli nie było w ciągu ostatnich dziesięciu lat.