W  rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się naturalne metody i środki produkcji. Produkcja oparta jest na środkach nieprzetworzonych technologicznie, pochodzenia biologicznego i mineralnego. Mimo że pracochłonna i wymagająca dużej wiedzy, przynosi wiele satysfakcji, a przede wszystkim rośliny są najwyższej jakości. Aby uprawy można było nazwać ekologicznymi, należy zachować Zasady Produkcji Ekologicznej, powinny być one także zgodne z odrębnymi przepisami dotyczącymi nawozów i środków ochrony roślin obowiązującymi w krajach członkowskich.

Ochrona roślin

Sposoby zwalczania chwastów, szkodników i chorób w rolnictwie ekologicznym:

  • dobór odpowiednich gatunków i odmian,
  • uprawa mechaniczna gleby,
  • właściwy płodozmian,
  • ochrona naturalnych wrogów szkodników przez zapewnienie im dogodnych warunków, jak np. żywopłoty, tereny gniazdowania lub wypuszczanie drapieżników.

Środki ochrony roślin, które można użyć w sytuacji zagrożenia uprawy:

  • preparaty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, jak wosk pszczeli, lecytyna, hydrolizat białkowy, olejki roślinne (miętowy, sosnowy, kminkowy), ekstrakty z roślin (np. z gorzkli właściwej),
  • substancje biologicznie czynne przeznaczone do stosowania w pułapkach lub dozownikach,
  • mikroorganizmy, które stosuje się w biologicznym zwalczaniu szkodników,
  • inne substancje (miedź, etylen, olej parafinowy),
  • produkty przeznaczone do zwalczania szkodników i chorób w zabudowaniach i instalacjach dla zwierząt.

Na zastosowanie niektórych tych środków wymagana jest zgoda jednostki kontrolnej i certyfikującej.

Środki ochrony

Wykaz środków ochrony roślin, które dopuszczone są do stosowania w rolnictwie ekologicznym, prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.
Wśród środków ochrony roślin zalecanych w uprawach ekologicznych w uprawach rolniczych znajdują się:

Biochikol 020 PC – to stymulator roślin w formie żelu do rozcieńczenia wodą. Substancją aktywną w tym związku jest chitozan, a zalecana dawka to 3 l/ha. Środek należy stosować m.in. w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przeciwko chorobom: mączniakowi prawdziwemu, rdzy brunatnej pszenicy, rdzy karłowej jęczmienia, septoriozie liści pszenicy, plamistości siatkowej liści jęczmienia. Stosuje się go zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, jednak nie później niż do początku fazy kłoszenia jęczmienia i końca fazy kłoszenia pszenicy;