ICPCC odpowiedzi interpretuje w następujący sposób:

1) nieprawdą jest to co twierdzi rząd RP, że uprawy MON810 w Polsce są legalne w świetle prawa UE,

2) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że musimy dopuścić uprawy GMO, bo Unia nas do tego zmusza,

3) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że będziemy płacić kary jak wprowadzimy zakaz na uprawy GM.Poniżej list Posła Janusza Wojciechowskiego

ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09

złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR).

Przedmiot: Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcja Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.

W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?

2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO?

3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?

E-5664/09PL

Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa

w imieniu Komisji

(20.1.2010)

1. W 2008 r. powierzchnia upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO) wynosiła 98 000 ha, z czego 8 400 ha w Republice Czeskiej, 3 400 ha w Niemczech, 79 300 ha w Hiszpanii, 4 900 ha w Portugalii, 7 100 ha w Rumunii oraz 1 900 ha w Słowenii.