Podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego należy zgłosić do upoważnionej jednostki certyfikującej. Robi się to na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dostępnym na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl.

Grunty orne muszą przejść dwuletni okres przestawiania (konwersji). Uprawy wieloletnie (z wyjątkiem łąk i pastwisk) mają trzyletnią konwersję. Można uzyskać skrócenie okresu przestawienia po udokumentowaniu wcześniejszego sposobu użytkowania.

W okresie konwersji rolnik musi przestrzegać zasad obowiązujących zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym (DzU 09,Nr 116, poz. 975). Podlega też systemowi kontroli upoważnionych jednostek kontrolnych i certyfikujących.

Podobał się artykuł? Podziel się!