Każdy dobry gospodarz obiektu powinien przeanalizować zarówno możliwości obniżenia zużycia energii, jak też wykorzystania jej odnawialnych źródeł. Większość budynków, poprzez wady konstrukcyjne lub techniczne zużycie, powoduje duże i nadmierne straty energii. Likwidacja tych czynników powoduje znaczne obniżenie zużycia energii przez obiekt, a w konsekwencji
obniżenie kosztów jego eksploatacji.

1. Ocena stanu eksploatowanych budynków i ich potrzeb energetycznych

Pierwszym krokiem powinna być ocena racjonalnych działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii. Istnieją proste metody pozwalające na oszacowanie potrzeb cieplnych budynków. Pozwalają one na przybliżone określenie strat ciepła nawet przez niezbyt wprawnego fachowca, tym niemniej jednak najlepiej zwrócić się o poradę do audytora energetycznego. Ich lista powinna być dostępna w lokalnej Agencji Poszanowania Energii. Jeżeli kogoś nie stać na usługę audytora, to może przejrzeć wstecz lub sięgnąć na bieżąco do ogólnie dostępnych miesięczników takich jak MURATOR, IZOLACJE lub ENERGIA i BUDYNEK, gdzie znajdzie cenne porady. Innym źródłem jest biuletyn Ministerstwa Budownictwa PRZYJAZNY DOM i strona internetowa www.przyjaznydom.pl.

2. Usunięcie wad budynków

Konieczna jest także ocena miejsc powodujących nadmierne straty, takich jak nieszczelności okien, pęknięcia bądź nieszczelności ścian, wady konstrukcyjne budynku (np. brak wiatrołapu). Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest usunięcie tych oczywistych wad, które zwykle można poprawić w niskonakładowy sposób (załatanie dziur i pęknięć, uszczelnienie okien i drzwi gumowymi uszczelkami lub silikonem, uzupełnienie ubytków kitu itp.). Jeżeli w okolicy dostępna jest firma wykonująca profesjonalnie niskonakładową termorenowację stolarki z użyciem uszczelek typu EUROSTRIP lub VARNAMO, to warto sprawdzić cenę takiej usługi.

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: Uszczelki tego typu umieszcza się w wyżłobionych rowkach. Można je wyciągnąć podczas malowania i ponownie założyć. Trwałość takiego uszczelnienia ocenia się na ponad 10 lat. Problemem jest konieczność posiadania odpowiedniej frezarki kątowej lub odpowiedniej przystawki, co wiąże się z wydatkiem ok. 1200 zł.