W tych trzech województwach znajdowało się aż 42,3 proc. łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce. Najmniejsza była powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w województwach: opolskim (3 180,10 ha), śląskim (5 738,89 ha) oraz łódzkim (7 671,14 ha).


Struktura ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2010 r. (proc.):
- zboża - 19,6,
- ziemniaki - 0,4,
- rośliny na paszę - 20,6,
- rośliny strączkowe na suche nasiona 0,9
- rośliny przemysłowe - 0,7,
- warzywa - 1,0
- łąki i pastwiska - 42,3,
- uprawy sadownicze i jagodowe - 13,3,
- pozostałe uprawy - 1,2.

Podobał się artykuł? Podziel się!