W następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 271/2010 zastąpiono dotychczas stosowane określenie „wspólnotowe logo produkcji ekologicznej" na określenie „unijne logo produkcji ekologicznej".

Dotychczasowe logo rolnictwa ekologicznego (stosowane w UE od 2000 roku), przyjęte rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 i utrzymane obecnie w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, może być stosowane na opakowaniach produktów ekologicznych do dnia 1 lipca 2012 r., jeżeli produkty te spełniają wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

W okresie do dnia 1 lipca 2010 r. na opakowaniach produktów rolnictwa ekologicznego stosowanie logo przyjętego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91, jest dobrowolne.

Link:
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej (Dz. Urz. UE L 84 z 31.3.2010).

Źródło: IJHARS/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!