Zgoda udzielana jest przez wojewódzkich inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczychw przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.).


Nowe formularze wniosków dostępne będą na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS w zakładce http://www.ijhars.gov.pl/odstepstwa.html, od dnia 31 lipca 2013 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!