Najważniejsze zmiany to:
* obowiązkowe jest stosowanie logo rolnictwa ekologicznego UE do znakowania produktów paczkowanych przez producentów, a importerzy ekologicznej żywności będą mieli prawo do jego stosowania. Obowiązek ten przesunięto jednak do czasu wprowadzenia nowego logo wspólnotowego tj. do dnia 1 lipca 2010 r. Do tego czasu można dobrowolnie używać aktualnego logo rolnictwa ekologicznego UE.

* produkt oznakowany jako ekologiczny musi składać się w co najmniej 95% z ekologicznych składników żywnościowych. Wszystkie inne wyroby żywnościowe produkowane zgodnie z przepisami mogą zawierać informacje o składnikach ekologicznych wyłącznie na liście składników.

* całkowity zakaz stosowania w produkcji genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Jednak produkty zawierające nie więcej niż 0,9 procenta pozostałości GMO powstałych wskutek przypadkowego i nieuniknionego zanieczyszczenia będą mogły być znakowane jako ekologiczne.

* żywność ekologiczną będzie można importować pod warunkiem, że będzie ona produkowana według takich samych lub równoważnych zasad produkcji.

* lista substancji (m.in. nawozów, środków poprawiających właściwości gleby, środków ochrony roślin) dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym nie ulegnie zmianie.

* podstawa dla nowych uregulowań w zakresie ekologicznej produkcji wina, ryb, wodorostów i drożdży.
Na etykiecie produktów oznakowanych z powołaniem się na ekologiczne metody produkcji powinny znajdować się: nazwa i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, numery jednostek certyfikujących nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienią się w najbliższym czasie, jednak etykiety wydrukowane do dnia 31.12.2008 r. będzie można wykorzystać do 1.01.2012 r.

Źródło: min.rol./farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!