Termin egzaminu ze specjalizacji: Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt został przesunięty na 11 czerwca 2012 r.