Jak wynika z raportu, według stanu na koniec 2014 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wynosiła odpowiednio w roku 2013 – 27093, a w roku 2014 – 25427. Dwa lata temu zanotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem 2012, a w roku 2014 liczba ta obniżyła się o 6,1 proc. w porównaniu z rokiem 2013.

- Zdecydowana większość producentów ekologicznych w Polsce to ekologiczni producenci rolni. W latach 2013-2014 stanowili oni ok. 98 proc. wszystkich producentów. 2 proc. zajmowało się:
- przetwórstwem produktów ekologicznym,
- wprowadzeniem na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich),
- wprowadzeniem na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich,
- produkcją wegetatywnego materiału rozmnożeniowego i nasion do celów uprawy,
- zbiorem produktów ze stanu naturalnego,
- pszczelarstwem,
- akwakulturą i wodorostami morskimi.

W ubiegłym roku, jak wynika z raportu, działalność ekologiczna najwięcej osób prowadziło w województwie warmińsko-mazurskim (4244), następnie zachodniopomorskim (3549) i podlaskim (3453).

Ile było przetwórni ekologicznych? W 2014 r. było ich 484 przetwórni, najwięcej w województwie mazowieckim – 107, wielkopolskim – 57 i lubelskim – 48.

Podobał się artykuł? Podziel się!