Niektóre kraje znajdują się znacznie powyżej tej liczby: np. Austria - 11 proc.; Włochy - 8,4 proc.; Grecja - 7,2 proc.; Czechy - 7,2 proc.; Łotwa – 7 proc. Znacznie poniżej średniej znalazły się: Malta - 0,1 proc.; Polska - 0,6 proc., Irlandia - 0,8 proc.; Belgia - 1,7 proc.; Francja – 2 proc. i Węgry – 2 proc.

Od ponad 40 lat naukowcy i technicy na całym świecie studiują i prowadzą badania naukowe nad poprawą technik agronomicznych w rolnictwie ekologicznym. Różnorodne metody uprawy mają wspólny cel - nie używanie produktów chemicznych oraz poznanie potencjału ziemi jako żywego organizmu. Żyzność ziemi i zrównoważenie ekosystemu są kluczem do sukcesu w rolnictwie ekologicznym.

Ekologiczny chów zwierząt różni się od konwencjonalnego zarówno w traktowaniu i utrzymaniu zwierząt oraz ich produkcyjności, ale również w racjonalnej konsumpcji mięsa i innych produktów zwierzęcych takich jak: mleko, jajka czy miód.

Ekologiczna hodowla zwierząt ma za podstawę wolny wypas zwierząt lub produkcję ekstensywną w pozyskiwaniu żywności. Opieka sanitarna nad zwierzętami w chowie ekologicznym oparta jest na medycynie alternatywnej bez stosowania antybiotyków i hormonów, ani żadnych innych substancji toksycznych w przypadku zwierząt, które zostaną przeznaczone do konsumpcji dla ludzi.

Rolnictwo ekologiczne jest koncepcja różną od aktualnego rolnictwa przemysłowego. Nie jest nową techniką rolniczą, ani czymś ograniczającym lub zacofanym, mało produktywnym czy wyczerpującym ziemię. Przeciwnie - jest to działalność rolnicza kreatywna, naukowa i mocno zaawansowana, która pozwala na rozwiązanie groźnych problemów środowiskowych, sanitarnych i socjalnych. Nie dopuszcza również do zaprzepaszczenia prawdziwego rolnictwa i rolników.

Nie używanie agrochemii oszczędza pieniądze producenta, który wykorzystuje do użyźniania subprodukty z gospodarstwa, co eliminuje zanieczyszczenie środowiska. Jest to oszczędność nie tylko indywidualna, ale też wspólna, gdyż pozwala mniej korzystać z ciężkich maszyn i mniej zużywać paliwa. Dzięki temu poprawia się zdrowie producentów i konsumentów, bowiem poprzez eliminację pestycydów i innych substancji toksycznych poprawia się jakość żywności. Chroni i poszerza różnorodność roślin uprawnych, które rolnicy nauczyli się wykorzystywać do poprawy żyzności gleby i ochrony zbiorów. Z ekologicznego punktu widzenia jest ono korzystne, gdyż w ten sposób utrzymuje dzikie gatunki roślin i zwierząt, które żyją wokół tych upraw.