- Obecnie Unia jest tylko w jednej trzeciej samowystarczalna w produkcji pasz wysokobiałkowych, a większość ich wolumenu pochodzi z państw Meroscur z Ameryki Południowej. Rośliny strączkowe pełnią ważną rolę w procesie polepszania jakości gleby poprzez wiązanie azotu. Propozycję poparło 12 innych państw - podła FAMMU/FAPA. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie?

- Odnosząc się do Europejskiej Strategii dotyczącej Roślin Wysokobiałkowych uprzejmie informuję, że tzw. ,,Dunajska Inicjatywa Sojowa" powołana przez szereg państw Europy Środkowo - Wschodniej ma na celu wykreowanie obszernej, nowej polityki białkowej w dziedzinie rolnictwa i produkcji żywności, która lepiej wykorzysta rodzime zasoby i będzie przeciwdziałać wysokiemu uzależnieniu od importu soi przeznaczanej na cele żywnościowe i na pasze w Europie. Polska popiera tę inicjatywę, gdyż dla Polski każde działanie mające na celu zwiększenie upraw roślin wysokobiałkowych, w tym soi, będących alternatywą dla importowanych pasz spoza Europy jest ważne dla zrównoważonego i efektywnego rolnictwa Unii Europejskiej - poinformowała portal farmer.pl Iwona Chromiak z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niniejsza propozycja wpisuje się w już podjęte przez Polskę działania mające na celu promocję roślin białkowych non GMO.

- W przypadku działań Polski jest to m.in. wsparcie specjalne wynikające z płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego oraz prowadzenie programu badań naukowych mających na celu zwiększenie wykorzystania rodzimych surowców białkowych w produkcji pasz - informuje Chromiak.

Zaproponowana inicjatywa, poza aspektami mówiącymi głównie o zaopatrzeniu unijnego rolnictwa w pasze białkowe pochodzące z rodzimej produkcji, podkreśla też szczególny wpływ tej grupy roślin na środowisko. - Rośliny strączkowe są tą grupą roślin, która ma szczególne znaczenie w wypełnieniu tej roli. Odgrywają one jednocześnie istotną rolę w produkcji roślinnej. Bardzo ważną cechą tej grupy roślin jest zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, co ma znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Rośliny te charakteryzuje dodatni bilans reprodukcji materii organicznej, dlatego stanowią bardzo dobry przedplon dla wielu roślin uprawnych. Ponadto, rośliny te nie wymagają nawożenia azotowego, a jednocześnie zapewniają wyższy plon roślin następczych - dodaje ministerstwo.