Główny Inspektor JHARS udostępnia na wniosek zainteresowanego podmiotu dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów ekologicznych.

W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym.

Główny Inspektor JHARS udziela podmiotom zainteresowanym informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

- imienia, nazwiska/nazwy, adresu, statusu oraz rodzaju prowadzonej produkcji - w przypadku producentów rolnych
- imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności - w przypadku przetwórni ekologicznych
- imienia, nazwiska/nazwy, adresu oraz branży działalności - w przypadku pozostałych producentów ekologicznych

Informacja o producentach przekazywana jest w postaci wykazu w wersji elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail podmiotu zainteresowanego.

Podobał się artykuł? Podziel się!