W 2009 r. odnotowano wzrost liczby producentów ekologicznych o 14,6 proc. w porównaniu do 2008 r., a w 2010 r. liczba producentów ekologicznych wzrosła o 20,3 proc. w stosunku do stanu z 2009 r. Analizując dane dotyczące liczby producentów ekologicznych na przestrzeni ostatnich lat, można stwierdzić, że rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się dynamicznie - czytamy w raporcie.


Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie:
- przetwórstwa produktów ekologicznych,
- wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem produktów importowanych z państw trzecich),
- wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich,
- dostawy kwalifikowanego materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego.


Przez ostatnie dwa lata zwiększyła się liczba producentów ekologicznych w większości kategorii działalności - z wyjątkiem producentów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich oraz prowadzących działalność w zakresie pszczelarstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!