Warunkiem stosowania ww. odstępstwa, w gospodarstwie, w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.).

Gospodarstwo ekologiczne, w którym ma być trzymane bydło na uwięzi, musi spełniać kryteria małego gospodarstwa, tzn. nie może mieć więcej niż 40 sztuk dorosłych bydła. Ponadto, konieczność stosowania ww. odstępstwa musi wynikać z trudności związanych z klimatem, lub położeniem geograficznym, lub z trudności strukturalnych.

W ww. okolicznościach, dopuszczalne jest trzymanie bydła na uwięzi, jeżeli:

·         producent nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania,

·         bydło ma dostęp do pastwisk w okresie wypasania oraz dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu, gdy wypasanie nie jest możliwe.

Podobał się artykuł? Podziel się!