Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Agencją Rynku Rolnego postanowiły w kompleksowy sposób przekazać społeczeństwu wiedzę o korzyściach płynących z produkcji ekologicznej, zachęcić indywidualnych producentów, przetwórców i grupy producentów do przestawiania się na ekologiczne metody wytwarzania żywności oraz uświadomić wszystkim konsumentom, dlaczego warto sięgać po wyroby rolnictwa ekologicznego.

Z początkiem listopada 2006 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca rolnictwa ekologicznego i jego produktów. Potrwa ona 3 lata. Połowę z 12 mln zł przeznaczonych na ten cel zwróci nam Unia Europejska.

Popyt na jakość
Coraz częściej szukamy unikalnych produktów, za które gotowi jesteśmy zapłacić więcej niż za wyroby wytwarzane metodami konwencjonalnymi. Pod warunkiem jednak, że żywność ta będzie charakteryzowała się dobrą jakością i będzie bezpieczna dla zdrowia. Stąd coraz większą wagę przywiązuje się do oznaczeń, które byłyby gwarancją tejże jakości.W marcu 2000 r. Komisja Europejska wprowadziła logo „rolnictwo ekologiczne”. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać tym znakiem swoje wyroby. Użycie logo jest dobrowolne, ale równocześnie obwarowane koniecznością spełnienia określonych wymagań. Znak umieszczony na produkcie oznacza, bowiem, że przynajmniej 95 proc. jego składników zostało wytworzone metodami ekologicznymi i wyrób spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji (zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady EWG 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych). Oznacza to m.in. żywność produkowaną bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, przy zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej.