Jedną z ważniejszych cech odmian w uprawie ekologicznej jest wysoka odporność na zarazę ziemniaka.

Wykorzystanie odporności na tę chorobę jest głównym elementem ochrony przed rozwojem choroby.

Dlatego też w większości krajów, gdzie uprawy ekologiczne są bardziej rozpowszechnione, prowadzone są specjalne programy hodowlane pod kątem przydatności do upraw ekologicznych.

Polska pod tym względem ma nieco lepszą sytuację. Nasza hodowla ziemniaka skierowana była głównie na uzyskanie odporności na choroby zarówno wirusowe, jak i grzybowe. Dysponujemy więc sporą liczbą odmian o podwyższonej odporności na zarazę. Analizując Charakterystykę Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka, łatwo zauważyć, że w poszczególnych grupach wczesności większą odpornością charakteryzują się odmiany krajowe.

Kolejną istotną cechą odmiany w produkcji ekologicznej jest szybkie tempo wzrostu w początkowej fazie rozwoju i duża masa nadziemna roślin, co ma ścisły związek z wielkością zachwaszczenia.

Z punktu widzenia walki z chwastami najbardziej przydatne są odmiany o największej masie nadziemnej, najlepiej przykrywające glebę. Niemniej istotną cechą odmian w uprawach ekologicznych jest wysoka plenność. Odmiany nisko plonujące w produkcji konwencjonalnej dają na ogół niskie plony w produkcji ekologicznej, a poziom opłacalności uprawy takich odmian jest bardzo mały. Z wieloletnich badań wynika, że plon tych samych odmian uprawianych w systemie ekologicznym jest 25-40 proc. niższy w porównaniu z uprawami konwencjonalnymi.

Nawet najbardziej odporne i wysoko plonujące odmiany nie zyskają uznania w produkcji ekologicznej, jeśli nie będą się charakteryzowały wysoką jakością bulw. Uzyskanie bardzo ładnego wyglądu bulw jest tu znacznie trudniejsze niż w uprawie konwencjonalnej. Zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin często uniemożliwia uzyskanie plonu zupełnie wolnego od objawów niektórych chorób, uszkodzeń przez szkodniki itp. Dlatego tym większego znaczenia nabiera dobór odmian np. o podwyższonej odporności na parcha czy rizoktoniozę.

Polski Rejestr Odmian Ziemniaka zawiera ponad 130 odmian, w tym prawie połowa to odmiany zagraniczne. Tak duży asortyment pozwala na wybór odmian najlepszych dla różnych systemów produkcji, w tym dla systemu ekologicznego. Celem naszych badań było porównanie kilku odmian polskich i zagranicznych w odniesieniu do niektórych cech szczególnie istotnych w produkcji ekologicznej.