W ubiegłym roku łączny areał na których była prowadzona produkcja ekologiczna zmniejszył się o 1,8 proc. w porównaniu z rokiem 2013 i wynosił 657902 ha. Na przestrzeni wcześniejszych dziewięciu lat zaobserwowano systematyczny wzrost od blisko 84 tys. ha w roku 2004 do 670 tys. w roku 2013.

Jak wynika z raportu, w 2014 r. powierzchnia użytków rolnych w okresie konwersji stanowiła 15,5 proc., natomiast po zakończonym okresie już 84,5 proc. łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Najwięcej było ich w województwie zachodniopomorskim (129456 ha), warmińsko-mazurskim (117097 ha) i podlaskim (64891 ha). W tych regionach mieściło się łącznie blisko połowy powierzchni.

Co najczęściej uprawiano? Aż 35,8 proc. w strukturze ekologicznych upraw w roku 2014 stanowiły rośliny z przeznaczeniem na paszę, 31,5 proc. – łąki i pastwiska, 16,9 proc. – zboża, 8,9 proc. – uprawy sadownicze i jagodowe, 4,1 proc. – warzywa, 1,1 proc. – rośliny strączkowe na suche nasiona, 0,7 proc. – rośliny przemysłowe, 0,4 proc. – ziemniaki i 0,6 proc. – pozostałe uprawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!