Badania przeprowadzone przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pokazują, że wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych. W 2007 r. liczba rolników prowadzących produkcję ekologiczną wynosiła 11 887, z czego 4502 miało certyfikat zgodności, 5159 – było w okresie przestawiania produkcji na metody ekologiczne, a 2226 – posiadało certyfikat i jednocześnie prowadziło część produkcji w okresie przestawiania gospodarowania. Powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce wynosiła 285 878 ha, w tym 143 087 ha użytków rolnych z certyfikatem zgodności, a 142 791 ha użytków rolnych będących w okresie przestawiania. Powierzchnia upraw ekologicznych rośnie, ale jej udział w całkowitej powierzchni rolnej jest wciąż niski, bo wynosi około procenta.

Za szybkim wzrostem gospodarstw nie nadąża jednak przetwórstwo. Nadal bowiem jest bardzo mało takich obiektów i mimo że w roku ubiegłym było blisko 200 przetwórni, to i tak nie zaspokaja to potrzeb producentów ekologicznych. Analizując dane dotyczące liczby przetwórni produktów rolnictwa ekologicznego, można zaobserwować trzykrotny spadek dynamiki jej wzrostu, porównując lata 2005–2006 do lat 2006–2007.

Kampania promocyjna

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach k. Iłży Agencja Rynku Rolnego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” i Centrum Doradztwa Roniczego w Radomiu zorganizowały konferencję prasową, na której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów żywności ekologicznej. Badania są pokłosiem ogólnopolskiej, trzyletniej kampanii informacyjnej „Rolnictwo Ekologiczne”, która rozpoczęła się w 2006 r. Cel kampanii to szerzenie wiedzy wśród konsumentów na temat żywności ekologicznej i jej wartości, a w konsekwencji – zwiększenie popytu na nią. Ważne jest też informowanie konsumentów o systemie certyfikacji żywności i gospodarstw ekologicznych, promowanie logo „Rolnictwo ekologiczne” i produktów nim oznaczonych, zwiększanie świadomości konsumentów i producentów o korzyściach płynących z produkcji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, edukowanie doradców i producentów o ekologicznych metodach produkcji rolniczej.

Znak „Rolnictwo ekologiczne” pozwala producentowi chronić własne interesy, a także daje gwarancję, że wytwarzany produkt jest wysokiej jakości. Dla konsumenta to gwarancja, że kupuje oryginalny produkt ekologiczny. Logo oznacza, że przynajmniej 95 proc. składników tego produktu zostało wytworzone metodami ekologicznymi i spełnia wymogi oficjalnego systemu certyfikacji.

Rozpoznać logo

Rafał Baran – dyrektor zarządzający agencji reklamowej Testardo Red Cell, zaprezentował wyniki badań przeprowadzone przez TNS Ośrodek Badania Opinii Publicznej dotyczące rozpoznawalności logo rolnictwa ekologicznego po kampanii informacyjnej. Przeprowadzono dwa badania. Pierwsze – zerowe, na początku kampanii, a drugie w kwietniu tego roku. Respondentami były osoby w wieku 31–60 lat, zarabiające ponad 1500 zł netto miesięcznie, głównie z miast, bo tam są przeważnie odbiorcy produktów rolnictwa ekologicznego.

konferencja_ekologia.jpg