Wczoraj Sejm zajął się  „Sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”.

Więcej o sprawozdaniu: Cudzoziemcy z UE finalizują zakup nieruchomości

Temat nie wywołał szczególnego zainteresowania posłów. Zabierając głos w imieniu klubów cytowali fragmenty raportu (zwłaszcza dotyczące wydanych zezwoleń, dane o zarejestrowanych transakcjach przytoczył tylko poseł Kazimierz Plocke), nie kwestionując podanych danych i podkreślając, że problemu wykupu ziemi przez cudzoziemców w zasadzie nie ma.

Na odnotowanie zasługuje jednak wypowiedź byłego wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, który zabierając głos w imieniu PO stwierdził:

- Zdaniem Platformy Obywatelskiej analizowany raport nie w pełni opisuje sytuację związaną z wykupem gruntów. Tak było wcześniej i tak jest naszym zdaniem obecnie.

Były wiceminister nie zgłosił jednak pomysłów na poprawienie raportowania, ale ocenił: - Z punktu widzenia skali i ewentualnych zagrożeń dla suwerenności Polski czy też naszej gospodarki dane zawarte w raporcie nie są niepokojące.

Podkreślił przy tym, że PiS zapowiadało po wygranych wyborach, że sprawa sprzedaży ziemi cudzoziemcom na tzw. słupy zostanie dokładnie zbadana pod względem prawnym i pytał o rezultaty tej kontroli, „ile transakcji kupna-sprzedaży na tzw. słupy zostało unieważnionych, ile hektarów gruntów rolnych zostało zwróconych Skarbowi Państwa i jakie wreszcie wyciągnięto konsekwencje prawne wobec osób, które zdaniem Prawa i Sprawiedliwości w tamtym czasie złamały prawo”.

- Czy firmy zagraniczne rejestrujące spółki córki w Polsce są ujmowane w statystykach ministerstwa jako cudzoziemcy, czy jednak jest tak, że spółki córki są traktowane jak polskie firmy i tym samym nie są ujmowane w statystykach ministra spraw wewnętrznych jako cudzoziemskie? – pytał Kazimierz Plocke. - Prosilibyśmy o jednoznaczną interpretację w tej sprawie. I również prosimy o wyjaśnienie, jak są traktowane spółki z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego, czy te podmioty figurują w statystykach sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Jeśli nie figurują, to czy ministerstwo podejmie w tym względzie inicjatywy legislacyjne, żeby te przepisy zmienić?