Wystąpienie Sochaczewskiego otworzyło sesję planarną konferencji. Przedstawił on obecną sytuację eksportową branży rolno-spożywczej oraz zakreślił wyzwania, przed którymi stoi polska branża rolno-spożywcza. Ukazana została kondycja eksportowa branży, która według Sochaczewskiego, stanowi obecnie potęgę gospodarczą naszego kraju. Przemysł rolno-spożywczy liczy 16 tys. firm, w tym zatrudnia 400 tys. osób, dając 6 proc. PKB. Dominującym segmentem branży pozostaje wciąż przetwórstwo mięsa ( 22 proc.), na drugim miejscu uplasował się przemysł mleczarski (12 proc).

Sochaczewski poświęcił wiele miejsca kwestii globalizacji i liberalizacji, które mają niewątpliwie silny wpływ na polski rynek, a przy tym budzą wciąż spore obawy. Dyrektor podkreślił, że należy się spieszyć, ponieważ nikt nie zatrzyma liberalizacji rynków w sferze globalnej. Rynek stale się rozwija, konieczne jest dalsze śledzenie tendencji rynkowych.

Według Ministerstwa Rolnictwa wyzwaniem dla Polskiego eksportu jest zdobycie siły nośnej produktów polskich, która nastąpi poprzez poprawę efektywności w produkcji żywności pierwotnej. Ze strony zagrożeń, które czekają polską branżę rolno-spożywczą dyrektor zdiagnozował utrzymującą się utratę przewag cenowo-kosztowych na rynkach rzepaku i zbóż, na których korzysta Ukraina. Według niego musimy przygotować się na napływ produktów z Ukrainy, czego Polska nie może wyeliminować. Sochaczewski zaznaczył, że minister rolnictwa nie ma kompetencji do zatrzymania eksportu Ukrainy, natomiast ma możliwości kierowania działań, nastawionych na wspieranie rozwoju oraz stymulowania procesów wytwórczych w Polsce, dlatego też w tym przypadku rozwiązaniem dla branży rolno-spożywczej jest przejmowanie przewag cenowo kosztowych. Ministerstwo szykuje inicjatywę infrastrukturalną, mającą ułatwić eksport naszych produktów, do której przyczyni się budowa portu przeładunkowego w Gdyni. Sochaczewski wskazał też słabość polskich firm rolno-spożywczych w wprowadzaniu nowych technologii, dlatego też wsparcie dla rozwoju innowacyjności polskich firm w ich międzynarodowej ekspansji jest priorytetem Ministerstwa, które zaktywizują zapasy produkcyjne naszego kraju.

Cykl debat Polish Food Export Forum stanowił płaszczyznę dyskusji skupiających przedstawicieli największych eksporterów, kadrę kierowniczą z branży spożywczej, instytucji proeksportowych oraz władz rządowych. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona była najważniejszych wyzwaniom eksportowym dla branży rolno-spożywczej, kwestii związanych z budowaniem bezpieczeństwa eksportowego i promocji polskiej żywności oraz przybliżenia szans i ewentualnych zagrożeń wynikających z wejścia na nowe rynki.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!