Publikacja ma ułatwić przedsiębiorcom komunikacje z nowym pokoleniem konsumentów i w jaki sposób wskazać kierunek rozwoju planowanej inwestycji.

–, Jako pionier w finansowaniu klientów z sektora rolno-spożywczego z najbardziej kompleksową ofertą produktów i usług dla tej grupy, uważnie obserwujemy sytuację w rolnictwie, by móc elastycznie i innowacyjnie reagować na pojawiające się potrzeby klientów i zmiany sytuacji. Dlatego prezentujemy interdyscyplinarną publikację, która pozwoli wszystkim lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania – powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Trendbook składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia wyzwania współczesnej gospodarki, a także zestawia trendy, które będą obowiązywać w otaczającej nas społecznej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości. Drugi rozdział opisuje sposób komunikacji w dobie digitalizacji i zmienności zachowań oraz oczekiwań nowego pokolenia konsumentów.

– Nie można budować wspaniałej przyszłości bez genialnej zdolności obserwacji teraźniejszości. Będziemy konsekwencją tego, co myślimy, w co wierzymy i co robimy tu i teraz – wyjaśnia Julia Izmałkowa, psycholog i dyrektor agencji badawczej IZMAŁKOWA.

W trzeciej części trendbooka scharakteryzowano bankowość XXI wieku. - Bankowość będzie online, bankowość będzie mobilna, będzie korzystała z nowoczesnych technologii tak samo, jak robią to inne branże. Nowopowstała branża fintech będzie stymulować rozwój technologiczny banków tradycyjnych i odpowiadać na realia permanentnej cyfrowej rewolucji. Obserwujemy już teraz rosnącą rolę „robo-advisers” – automatycznych doradców inwestycyjnych, a także znaczenie analizy danych, które przy umiejętnym zarządzaniu i selekcji pozwolą bankom lepiej zarządzać ryzykiem, odpowiednio profilować klientów, przygotowywać adekwatną ofertę produktową, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – wyjaśnia Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Czytając kolejny rozdział odbiorca dowie się m.in. o czwartej rewolucji przemysłowej. Ostatnia część publikacji jest źródłem wiedzy m.in. na temat rolnictwa smart oraz sposobu na znalezienie nieznanej przestrzeni rynkowej. Trendbook zamyka komentarz futurologa, który pokrótce wyjaśnia, jak wyciągać wnioski z trendów, pozytywnie odróżnić się od swoich konkurentów i nauczyć się technik „zarządzania przyszłością”.