Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE z zadowoleniem o poparciu PE dla zakazu nieuczciwych praktyk handlowych

Autor: JK

Dodano: 14-03-2019 10:41

Parlament Europejski przegłosował nowy zestaw przepisów UE, które zapewnią pełną ochronę europejskich rolników, a także małych i średnich dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności. Ustawa jest jedną z kluczowych propozycji zespołu ds. rynków rolnych.

Po głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Phil Hogan, komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział, że głosowanie zasadniczo dotyczy sprawiedliwego traktowania rolników w łańcuchu dostaw żywności. Komisja przedstawiła ten wniosek w kwietniu 2018 r., aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie rolników w całym łańcuchu dostaw żywności oraz zapewnić tę minimalną ochronę w UE.

Nowe prawo europejskie opiera się na propozycji przedłożonej przez Komisję Europejską i obejmie produkty rolne i spożywcze sprzedawane w łańcuchu dostaw żywności, zakazując po raz pierwszy 16 nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych jednostronnie przez jednego partnera handlowego wobec drugiego.

Przegłosowane zasady będą miały zastosowanie wobec wszystkich zaangażowanych w łańcuch dostaw żywności, których obrót wynosi 350 mln euro, a zróżnicowany poziom ochrony ma obowiązywać poniżej tego progu. Nowe przepisy obejmą detalistów, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie lub organizacje producentów lub jednego producenta, który angażowałby się w określone nieuczciwe praktyki handlowe.

Nowe ramy przyznają państwom członkowskim uprawnienia do egzekwowania nowych przepisów i nakładania sankcji w przypadku stwierdzonych naruszeń. KE ustanowi również mechanizm koordynacji między organami egzekwowania prawa, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk.
Nieuczciwe praktyki handlowe, które należy zakazać, obejmują: spóźnione płatności za łatwo psujące się produkty spożywcze; anulowanie zamówienia w ostatniej chwili; jednostronne lub wsteczne zmiany umów; zmuszanie dostawcy do płacenia za zmarnowane produkty i odrzucanie pisemnych umów.

Inne praktyki będą dozwolone tylko pod warunkiem zawarcia jasnej i jednoznacznej umowy między stronami. Dotyczyć one mają: zwracania przez kupującego niesprzedanych produktów spożywczych dostawcy, pobierania przez nabywcę opłaty od dostawcy w celu zabezpieczenia lub utrzymania umowy dostawy produktów spożywczych, płacenia przez dostawcę za promocję kupującego i reklamę lub kampanię marketingową.

Od państw członkowskich oczekiwane jest zatwierdzenia nowych przepisów, zanim wejdą one w życie.
 

×