Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Co niszczy zarodniki kiły kapusty?

Autor: AK

Dodano: 14-03-2019 14:29

Zespół naukowców z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przeprowadził badania nad skutecznością sterylizacji gleby zanieczyszczoną zarodnikami Plasmodiophora brassicae, sprawcy kiły kapusty. Dzięki tym badaniom wytypowano najlepsze metody.

Kiła kapusty to pogłębiający się problem na plantacjach roślin kapustnych. Chorobę wywołuje pierwotniak Plasmodiophora brassicae. W związku z licznymi badaniami naukowymi, w których wykorzystuje się glebę zawierającą zarodniki tego patogena bardzo istotna stała się dokładna sterylizacja zainfekowanego podłoża. Wykonano więc doświadczenie, które może być na razie dobrą wskazówką dla warzywników produkujących rozsadę roślin kapustnych. Miejmy nadzieje, że opracowanie takich metod pozwoli na szybsze opracowanie skutecznych metod walki z kiłą kapusty w warunkach polowych i w uprawie rzepaku.

W doświadczeniu wykorzystano glebę zanieczyszczoną zarodnikami P. brassicae, którą poddano procesom: spalania, sterylizacji w autoklawie, sterylizacji w aparacie Kocha, działaniu podwyższonej temperatury, mrożenia w temperaturze –80°C, dezynfekcji podchlorynem sodu oraz fungicydami.

Doświadczenie wykazało, że najskuteczniejszą metodą niszczenia zarodników jest spalanie gleby. W wariancie doświadczenia, w którym rośliny hodowano na podłożu z dodatkiem popiołu uzyskanego ze spalenia zainokulowanej próby gleby, nie odnotowano porażenia rośli. Autoklawowanie oraz działanie wysokiej temperatury wykazało skuteczny efekt. Podgrzewanie gleby wykazało, że już temperatury powyżej 70°C wpływały na żywotność zarodników. Natomiast w testach, w których rośliny rosły w glebie poddanej działaniu podwyższonych temperatur 40°C oraz 50°C, uzyskany procent porażonych roślin oraz indeks porażenia był taki sam, jak w obiektach kontrolnych (czyli 100 proc.).

Zupełnie nieskuteczne jest mrożenie zainfekowanej gleby. W obu wariantach doświadczenia, w których zastosowano głębokie mrożenie zainfekowanych prób gleb w temperaturze –80°C zaobserwowano, podobnie jak w kontroli, 100 proc. porażenie roślin.

Zastosowanie fungicydu Altima 500 SC (fluazynam) w znacznym stopniu ograniczyło infekcję roślin. W doświadczeniu zastosowano 1 proc. roztwór tego fungicydu, co pozwoliło na obniżenie wartości indeksu porażenia roślin do 0,3 proc. przy 0,77 proc. porażonych roślin. 

Źródło: Progress in Plant Protection

 

×